wmk_product_02

Sürdürülebilir Kalkınma

gayretlendirmek I korumak I Saygı

Kaynakların sorumlu bir şekilde tüketilmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için, üretim tekniklerini sürekli iyileştirmenin yanı sıra teknoloji yeniliğimizi teşvik etmek için kalıcı bir çözüm yaratmaya kararlıyız.

Bu hedeflere ulaşmak için her zaman birden fazla ve verimli ölçümler yapmaya kendimizi adadık ve bu hedeflere aşağıdaki şekilde ulaşıldı:

Sustainability (1)
 • Karbon ayak izimizi takip etmek ve karbon oksit emisyonumuzu azaltmak için hedefler belirlemek
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkisini en aza indirmeye çalışmak
 • Çevrenin korunmasına ilişkin tüm ulusal yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğun sürdürülmesi
 • Tüm doğal kaynakları korumak ve tüm ürünlerimizde ve süreçlerimizde tehlikeli maddelerin her türlü yasa dışı emisyonunu veya bertarafını aşamalı olarak kaldırmak
Sustainability (2)
 • Ürünlerimizde bulunan minerallerin sosyal sorumluluk bilinciyle elde edilmesini, üretilmesini ve kullanılmasını sağlamak
 • Çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerden mineral tedarik etme veya satma
 • Kazasız ve yaralanmasız bir iş yeri sağlamayı taahhüt eder

.

111
 • Karbon ayak izimizi takip etmek ve karbon oksit emisyonumuzu azaltmak için hedefler belirlemek
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkisini en aza indirmeye çalışmak
 • Çevrenin korunmasına ilişkin tüm ulusal yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğun sürdürülmesi
 • Tüm doğal kaynakları korumak ve tüm ürünlerimizde ve süreçlerimizde tehlikeli maddelerin her türlü yasa dışı emisyonunu veya bertarafını aşamalı olarak kaldırmak
222
 • Ürünlerimizde bulunan minerallerin sosyal sorumluluk bilinciyle elde edilmesini, üretilmesini ve kullanılmasını sağlamak
 • Çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerden mineral tedarik etme veya satma
 • Kazasız ve yaralanmasız bir iş yeri sağlamayı taahhüt eder

.


QR kod